Öğrenci İşleri | LaSalle College
Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri


LaSalle College İstanbul Öğrenci Hizmetleri Bölümü, tüm öğrenciler için öğrenci katılımını, büyümesini ve gelişimini destekleyen kapsamlı öğrenci hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Öğrenci Hizmetleri bunu, tüm öğrencilerimizin bireysel akademik ve kişisel gelişimini destekleyen koordineli, bilinçli hizmetler sunarak yapar.


Öğrenci İşleri Ofisi
E-mail: studentservices_is@lasallecollegeistanbul.com
Mobile: 0090 542 618 78 34


AKADEMİK DANIŞMANLIK

Akademik danışmanlık, Akademik ve Öğrenci İşleri Koordinatörü tarafından verilmektedir. Öğrenciler, eğitim programları boyunca danışmanlık hizmetlerine erişebilirler. Öğrencilerin ders kaydı, program ilerlemesi ve mevcut akademik desteklerle ilgili tavsiyeler gibi akademik deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için bireysel veya küçük grup temelinde veya hatta bir atölye ortamında danışmanlık hizmetleri sağlanabilir.