Temel İlkelerimiz | LaSalle College Istanbul | Uluslararası İç Mimarlık ve Moda Tasarım Okulu
Hakkımızda

Temel İlkelerimiz

Temel İlkelerimiz


LaSalle College, bir yeterlilikten daha fazlasını sunar. Öğrencilere sıcak, kapsayıcı ve dinamik bir ortamda kapsamlı öğrenim deneyimleri sağlar. Öğrencileri girişimcilikte becerilerini geliştirmeye zorlar ve onları küresel bir vatandaş olarak toplumdaki yerlerini tam olarak üstlenerek yenilik yapmaya teşvik eder.

Global vatandaşlık

 • Modern dünyadaki kültürel, sosyal ve ekonomik çeşitliliğe duyarlılık
 • Sürdürülebilir kalkınma, çevreye saygı, etik ve sağlıklı yaşam için endişelerin ifade edilmesi
 • Fikirleri, kavramları veya projeleri iletme yeteneği
 • Kendine saygı, başkalarına saygı, takım ruhu, açık fikirlilik ve herhangi bir duruma uyum sağlama gibi ekip çalışması için gerekli becerilerin geliştirilmesi
 • Hem yerel hem de uluslararası mesleki gelişim fırsatlarına açıklık
 • Hareketliliğe ve sunabileceği olanaklara ilgi

Innovation

 • Endüstride kullanılan trendler ve en son teknolojiler hakkında bilgi
 • Teknolojik çevikliği mümkün kılan açık fikirli öğrenme
 • Yaratıcılığın gösterilmesi ve buna yansıtıcı bir yaklaşım
 • Sürekli eğitime yönelik entelektüel merak ve açık fikirlilik
 • Kendi kendine öğretebilme yeteneği

Girişimcilik

 • Girişimciler için yönetim becerileri
 • Sektördeki iş fırsatlarının geliştirilmesi
 • Mesleki gelişimi mümkün kılan çalışma yöntemleri
 • Sektör iletişim ağları oluşturma yeteneği
 • Bir iş planı geliştirme becerileri
 • Harekete geçirici bir liderliğin, kendine güvenmenin, disiplinin gösterilmesi,
 • Profesyonellik ve iddialılık